Proiectare si executie

Societatea noastra este atestata de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei -ANRE cu atestat Nr.2771 / 20.08.2007

- de tip A pentru "incercari de echipamente si instalatii electroenergetice"

- de tip B pentru "proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale , bransamente aeriene si subterane , la tensiunea nominala de 0,4kV"

- de tip C1 A pentru "proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane , cu tensiuni nominale de 0,4kV-20kV si Posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV"

- de tip C2A pentru "executare de linii electrice , aeriene sau subterane , cu tensiuni nominale de 0,4kV- 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de ce mult 20kV''